Utställningsresultat Xiwita

Xiu´s Cornish Rex

SC Klelofts Xiwita Uddroz

Datum

Plats

Domare

Resultat

2012-03-04

2012-04-14

2012-04-15

2012-06-02

2012-06-03

2012-07-07

2012-07-08

2012-08-12

2012-08-25

2012-08-26

2012-09-02

2012-10-06

2012-10-07

2012-10-21

2012-11-17

2012-11-18

2013-02-02

2013-02-03

2013-02-09

2013-02-10

2013-03-02

2013-03-30

2013-03-31

2012-04-21

2012-04-22

Nerk, Örebro  

Sydkatten, Malmö

Sydkatten, Malmö

Birka, Märsta

Birka, Märsta

Järva, Haninge

Järva, Haninge

Skånes KK, Helsingborg        

Vantaa, Helsingfors, Finland       

Vantaa, Helsingfors, Finland       

MSK, Eskilstuna

Östkatten, Norrköping

Östkatten, Norrköping

Alfakatten, Täby

NFFe, Sofia Bulgarien

NFFe, Sofia Bulgarien

Nerk, Örebro  

Nerk, Örebro  

Racekatten, Helsingör, Danmark

Racekatten, Helsingör, Danmark

Östkatten, Norrköping

SK, Sollentuna

SK, Sollentununa

Sydkatten, Malmö

Sydkatten, Malmö

Elisabet Raab Alvarsson

Eric Rejers

Fabio Brambilla

Ad de Bruijn

Marteinn Tausen

Vladimir Isakov

Lone Lund

Anna Wilczek

Sebastian Pruchniak                

Sirpa Lindelöf

Ulrika Eriksson

Ad de Bruijn

Gianfranco Mantovani

Glenn Sjöblom

Steven Lloyd Jones

Francoise Milcent-Dubois

Donatella Mastrangelo

Steven Lloyd Jones

Thea Friskovêc

Yan Roca-Folch

Glenn Sjöblom

Sebastian Pruchniak

Jörgen Billing

Charles Spijker

Fabio Brambilla

Ex1

Ex1

Ex1

Ex1, CAC, BIV

Ex1, CAC

Ex1, CAC, BIV, Nom,Champion

Ex1, CACIB

Ex1, CACIB, BIV

Ex1, CACIB, Int. Champion

Ex1, CAGCIB

Ex1, CAGCIB

Ex1, CAGCIB

Ex1, CAGCIB

Ex1, CAGCIB, Nom, BIR

EX1, CAGCIB, Nom, BIS, GIC

Ex1, CACS, Nom, BIS

Ex1, CACS

Ex1, CACS, Nom

Ex1, CACS, Nom, BIS

Ex1, CACS

Ex1, CACS

Ex1, CACS, Nom

Ex1, CACS

EX1, CACS, Suprem Champion

HP

Copyright © All Rights Reserved